Bireysel Terapi

İstanbul Blokaj Temizleme

İnsanlar yaşamlarının herhangi bir zaman diliminde çeşitli nedenlere bağlı olarak birtakım zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Günlük yaşantılarımızda karşılaştığımız ani beklenmedik durumlar bizler için olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu gibi olumsuz bir takım sonuçlarla bazen başa çıkabilirken bazen de başa çıkamayabiliriz. Celalettin Salih Dost bireysel terapi olarak sizlere değişen ve gelişen dünyada hayatınızda oluşabilecek aksaklıklar durumunda uzmanlarımızla yardım etmekteyiz.

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel​ ​terapi,​ psiko​terapist​ uzman ​ile​ ​danışan​ ​arasında​ ​gizlilik​ ​ilkeleri​ ​çerçevesinde gerçekleşen,​ ​kişinin​ ​birçok​ ​konuyu,​ ​problemi​ ​terapistiyle ​rahatlıkla ​paylaşabildiği,​ ​böylece yapılan seanslar sayesinde kişisel farkındalığın​ ​kazanıldığı​ ​ve​ ​birçok​ ​problemin ​çözüme kavuşturulduğu​ ​bir​ ​süreçtir. Kişi yani danışan;​ ​yalnızlık duygusu,​ ​üzüntü,​ ​keder, utançlık duyma,​ ​öfke,​ ani öfke patlamaları, ​suçluluk​ ​gibi​ ​duyguları ile; bunun yanında​ ​eş,​ ​aile,​ ​arkadaş ile​ ​ilgili​ ​sosyal ilişki ​problemlerini,​ ​korkularını,​ ​depresyon,​ ​kaygılanım,​ ​stres yoğunluğu,​ ​değişim​e ayak uyduramama ​gibi​ ​konuları​ ​terapi​ ​sürecinde​ ​çalışabilmektedir.

Terapi süreci, aslında kişinin kendisini bir keşfetme sürecidir. Kişi, kendisini keşfetmeye doğru bir yolculuğa çıkar. Terapist ise danışanın bu yolculuğunda danışanına rehberlik eder. İnsanoğlu, hayatının her bir evresinde birçok değişim ile karşılaşmaktadır. Kayıpların varlığında hayat yine de devam etmekte, yeni döneme adaptasyon için yeni ilişkiler kurulmakta, bağımsız, özgür olma yolunda çaba verilmekte, hayatın içerisinde beklenen veya beklenmeyen olası hayal kırıklıkları yönetilmeye çalışılmaktadır. Terapi süreci, her sorunun cevabını, çözümünü sağlayamasa da, hayatta her bir an karşılaşılan sorunlara dair yeni kaynakları kullanmayı, hayata bambaşka bir pencereden bakabilmeyi ve bu kaynaklar çerçevesinde sorunlarla başa çıkabilmeyi sağlamaktadır.

Terapi psikolojik danışmanlık merkezinde; Celalettin Salih Dost bireysel terapisürecinde kullanılan aşağıdaki gibidir:

  • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi tekniği
  • Çözüm Odaklı Psikoterapi tekniği
  • Varoluşçu Psikoterapi tekniği
  • Humanistik Psikoterapi tekniği
  • Duygu Odaklı Yaşantısal Terapi

Bizimle iletişime geçmek için

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.